Main Content

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

איל בן-זאב (להלן: "העסק"), מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן – "האתר") ופועל בהתאם לדין הנהוג. 

בהתאם לכך, מטרת מסמך זה הנה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר ולהסביר בפני משתמשי האתר את מדיניות הפרטיות הנהוג אצלנו ואת האופן בו אנחנו אוספים ומשתמשים במידע אישי הנמסר  על ידי על ידי המשתמשים. 

במהלך השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתרים, תכנים שטענת, השירותים שעניינו אותך וכיוצ"ב. זהו מידע שהנך מוסר ביודעין. בנוסף, למטרות קידום השירותים הניתנים על ידי העסק ולשם שיווק מיטבי, רשאית העסק לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי להבין השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע, בין היתר, גם לפעילותך בו.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, אנו נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או רכישת השירותים. הנתונים שייאספו ישמרו במאגר המידע שלנו.

השימוש במידע שנאסף יעשה על פי מדיניות זו ו/או על פי הוראות הדין על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לצורך הזמנת תכנים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

איל בן-זאב מעוניין לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני בדבר עדכונים וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר אליך רק אם ניתנה הסכמתך לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

איל בן-זאב לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים מוצרים ושירותים אלו באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד כלשהו ו/או תמזג את פעילות האתרים עם צד שלישי כלשהו.

האתר עשוי להשתמש באתרים ב'עוגיות(Cookies) ' לשימוש בטוח יותר למשתמשים, לצורך תפעולם השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהן האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

'עוגיות (Cookies)', הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. המשך הגלישה באתרים מהווה הסכמה לשימוש זה. כברירת מחדל, דפדפני האינטרנט מאפשרים שימוש בעוגיות אך ניתן גם להשבית פונקציה זו. עם זאת, הדבר יביא לכך ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים. אפשר גם למחוק ידנית עוגיות לאחר השימוש בהן באמצעות דפדפן האינטרנט.

להלן קישורים המספקים מידע בנושא עבור דפדפני האינטרנט הנפוצים ביותר:

 


איל בן-זאב יכול כאמור לאפשר שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, חברות אלו מציבות Cookies במחשבך ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית במידע שהציבו באתרים. השימוש שחברות אלו עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, מפעילה החברה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט כי מידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. בהתאם, החברה אינה יכולה להתחייב לכך שמערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל:  [email protected] או באמצעות טלפון מס' 055-8824943 או בדואר רגיל לכתובת שמענה: צריך להשלים

בנוסף, אם המידע שבמאגרי איל בן-זאב משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריות הגולשים הבלעדית והמלאה ואיל בן זאב לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתרים וכל תוכן ושירות הכלולים בו.